Home

KO-IEB betekent ‘Kinderopvang in eigen beheer’ en wil scholen graag ondersteunen om op een integrale wijze kinderopvang (voor-, tussen en naschoolse opvang) vanuit visie en kernwaarden van de school aan te bieden.

 

KO-IEB wil naadloos aansluiten bij de identiteit, kernwaarden, missie en visie van de school.  Wij slaan de worsteling om verschillende organisaties samen te brengen over maar gaan aan de slag. School blijft doen waar ze goed in zijn: Onderwijs geven! Wij zijn er voor de kinderopvang.

 

KO-IEB Biedt scholen de mogelijkheid om zich te profileren met een uniek eigen concept

 

KO-IEB Maakt het mogelijk voor scholen om zich te ontwikkelen tot integraal kindcentrum

 

KO-IEB Zorgt voor ondersteuning op het gebied van o.a. administratie, vergunningen, exploitatie, personeel